Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/27628
Title: Економіка праці та соціально-трудові відносини
Issue Date: 6-Oct-2014
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/27628
Appears in Collections:ІІІ курс, осінній семестр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕПйСТВ_Роб_прог.pdf388,45 kBAdobe PDFView/Open
ЕПйСТВ_МУ.pdf875,22 kBAdobe PDFView/Open
ЕПйСТВ_доп_мат.pdf137,01 kBAdobe PDFView/Open
1.ОСНОВН_ ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ _ЕКОНОМ_КА ПРАЦ__.pdf156,02 kBAdobe PDFView/Open
2. ТРУДОВ_ РЕСУРСИ ТА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦ_АЛ НАСЕЛЕННЯ.pdf222,62 kBAdobe PDFView/Open
3. СОЦ_АЛЬНО-ТРУДОВ_ В_ДНОСИНИ.pdf230,69 kBAdobe PDFView/Open
4. ЗАЙНЯТ_СТЬ НАСЕЛЕННЯ.pdf382,15 kBAdobe PDFView/Open
5. РИНОК ПРАЦ_ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ.pdf362,95 kBAdobe PDFView/Open
6. СОЦ_АЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО.pdf185,76 kBAdobe PDFView/Open
7. ЯК_СТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ.pdf194,32 kBAdobe PDFView/Open
8. ПРОДУКТИВН_СТЬ ТА ЕФЕКТИВН_СТЬ ПРАЦ_.pdf265,93 kBAdobe PDFView/Open
9. ОРГАН_ЗАЦ_Я ПРАЦ_.pdf187,19 kBAdobe PDFView/Open
10. НОРМУВАННЯ ПРАЦ_.pdf303,63 kBAdobe PDFView/Open
11. ОПТИМ_ЗАЦ_Я ТРУДОВИХ ПРОЦЕС_В ТА ЧИСЕЛЬНОСТ_ ПЕРСОНАЛУ.pdf220,24 kBAdobe PDFView/Open
12. ПОЛ_ТИКА ДОХОД_В _ ОПЛАТИ ПРАЦ_.pdf180,89 kBAdobe PDFView/Open
13. МОН_ТОРИНГ СОЦ_АЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК _НСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦ_АЛЬНО-ТРУДОВИХ В_ДНОСИН.pdf247,41 kBAdobe PDFView/Open
14. М_ЖНАРОДНА ОРГАН_ЗАЦ_Я ПРАЦ_ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦ_АЛЬНО - ТРУДОВИХ В_ДНОСИН.pdf310,82 kBAdobe PDFView/Open
F 18-78-МУ кр.pdf468,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.