Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/27512
Title: Задачі з гальмівної динаміки, керованості та стійкості автомобіля й методичні вказівки до їх вирішення (для студентів напряму підготовки 6.070106 <<Автомобільний транспорт>>)
Authors: Хімченко, Аркадій Васильович
Цокур, Володимир Григорович
Химченко, Аркадий Васильевич
Цокур, Владимир Григорьевич
Issue Date: 1-Oct-2014
Publisher: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ
Citation: Задачі з гальмівної динаміки, керованості та стійкості автомобіля й методичні вказівки до їх вирішення (для студентів напряму підготовки 6.070106 <<Автомобільний транспорт>>) [Електронний ресурс] / укладачі В.Г. Цокур, А.В. Хімченко. - Електрон. дані. - Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2014. - 44c.
Abstract: Методичні вказівки призначені студентам напряму підготовки 6.070106 <<Автомобільний транспорт>>, що вивчають дисципліну <<Автомобілі>>. Вказівки містять: задачі з гальмівної динаміки, керованості та стійкості автомобіля; методичні вказівки до вирішення цих задач та вихідні данні відповідно до шифру, що дозволяють індивідуалізувати завдання та забезпечити самостійну роботу окремого студента. У методичних вказівках надані залежності та приклади складання рівнянь рівноваги для основних загальних умов руху автомобіля. Задачі, наведені у вказівках, вирішуються студентами денної та заочної форми навчання відповідно до навчального плану у вигляді контрольної роботи або на практичних заняттях.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/27512
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Автомобільний транспорт"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MV-eq-td-upr-2014.pdf2,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.