Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/27382
Title: Практикум з фізики. Роз'вязання задач. Частина 1
Authors: Лумпієва, Т.П.
Русакова, Н.М.
Волков, О.Ф.
Лумпиева, Т.П
Русакова, Н.М.
Волков, А.Ф
Keywords: Курс фізики
Розв'язання задач
Фізичні основи механіки
Молекулярна фізика і термодинаміка
Електростатика
Постійний струм
Електромагнетизм
Issue Date: 2014
Publisher: ДВНЗ "ДонНТУ"
Citation: Лумпієва Т.П. Практикум з фізики. Розв'язання задач. Частина 1: навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Т.П.Лумпієва, Н.М.Русакова, О.Ф.Волков - Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2014. - 248 с.
Abstract: «Практикум з фізики. Розв’язання задач. Частина 1» є доповненням до виданого в 2009 році навчального посібника «Курс фізики» у двох томах цих же авторів. В посібнику наведені стисли теоретичні зведення за розділами курсу фізики, розглянута методика розв’язування задач, наведені приклади розв’язання задач с детальним аналізом, а також приведені задачі для самостійного розв’язання. Розділи «Практикуму» відповідають розділам навчального посібника. Є необхідний довідковий матеріал. Приведений словник термінів використовуваних в даній книжці. Посібник призначений для самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути використаний початкуючими викладачами при проведенні практичних занять.
Description: «Практикум по физике. Решение задач. Часть 1» является дополнением к изданному в 2009 году «Курсу физики» этих же авторов. В пособии изложены краткие теоретические сведения по разделам курса, рассмотрена методика решения задач, приведены примеры решения задач с подробным анализом, а также даны задачи для самостоятельного решения. Разделы «Практикума» соответствуют разделам учебного пособия. Имеется необходимый справочный материал. Приведен словарь терминов, используемых в данной книге. Пособие предназначено для самостоятельной работы студентов инженерно-технических специальностей высших учебных заведений. Может быть использовано преподавателями при проведении практических занятий.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/27382
ISSN: 978-966-377-186-1
978-966-377-186-8
Appears in Collections:Навчальні посібники кафедри фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум UA Частина 1.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.