Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2717
Title: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів і тематика контрольних робіт з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів напряму підготовки 0502 – «Менеджмент»)
Authors: Ляшок, Наталія Юріївна
Лисенко, Світлана Миколаївна
Keywords: управління персоналом
Publisher: ООО "Норд Пресс"
Citation: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів і тематика контрольних робіт з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів напряму підготовки 0502 – «Менеджмент») / Уклад. С.М.Лисенко, Н.Ю. Ляшок – Красноармійськ; Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ “ДонНТУ”.- 2008. - 50 с.
Series/Report no.: для студентів напряму підготовки 0502 – «Менеджмент»
Abstract: Викладено мету вивчення дисципліни «Управління персоналом» в процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей, надано програмний матеріал до вивчення даного курсу, а також вимоги і рекомендації щодо самостійної роботи студентів та її основних напрямків, методичні рекомендації до виконання контрольних робіт, тестові завдання для самопідготовки і перевірки знань студентів. Методичні вказівки містять перелік питань для підсумкового контролю та критерії оцінювання знань студентів. Методичні рекомендації призначені для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент».
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2717
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
upr_pers.pdf883,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.