Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26334
Название: Методологія прогнозування та державного регулювання еколого-економічних протиріч розвитку національної економіки
Другие названия: Methodology of forecasting and state regulation of ecological-economic contradictions of the national economy
Методология прогнозирования и государственного регулирования эколого-экономических противоречий развития национальной экономики
Авторы: Petrushenko, M.M.
Петрушенко, Н.Н.
Петрушенко, М.М.
Ключевые слова: державне регулювання
прогнозування
сталий розвиток
еколого-економічні протиріччя
конфлікт
теоретико-ігрове моделювання
управління
механізм
національна економіка
государственное регулирование
прогнозирование
устойчивое развитие
эколого-экономическое противоречие
конфликт
теоретико-игровое моделирование
управление
механизм
национальная экономика
state regulation
forecasting
sustainable development
environmentaleconomic contradictions
conflict
game-theoretic modeling
management
mechanism
national economy
Дата публикации: 2014
Издательство: ДонНТУ
Библиографическое описание: Бєлоусова К.О. Управління ресурсним потенціалом розвитку підприємства. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, Донецьк, 2014. Дисертацію присвячено вирішенню актуальної проблеми розроблення та наукового обґрунтування теоретико-методологічних засад і науково-методичних підходів до здійснення прогностичної оцінки та формування механізму державного регулювання еколого-економічних протиріч розвитку національної економіки. Запропоновано визначення дефініцій “еколого-економічне протиріччя розвитку національної економіки”, “еколого-економічний конфлікт”, “ризик еколого- економічного конфлікту” та інших. Сформовано концепцію прогнозування та державного регулювання еколого- економічних протиріч розвитку національної економіки, в якій обґрунтовано здійснення варіантного прогнозу величини відтворюваного природно-ресурсного потенціалу для встановлення стратегічної мети та передбачення результатів державного втручання у процеси природокористування в адміністративно-територіальному розрізі, що у поєднанні з інструментами саморегуляції та методами прямого вирішення конфліктів дозволяє оптимізувати внутрішньогалузеві еколого-економічні інтереси суб’єктів національного господарства. Обґрунтовано ситуаційно-динамічний підхід до регулювання еколого-економічних відносин між підприємствами та державними органами влади в умовах еколого-економічних конфліктів із застосуванням методів економіко-математичного моделювання, що дозволяє проводити аналіз еколого-економічних зв’язків і забезпечувати рівновагу інтересів як підприємств – забруднювачів і користувачів природних ресурсів, так і територіальних органів екологічного управління. Розроблено науково-методичні засади формування механізму державного регулювання еколого-економічної діяльності підприємств на основі підходу оптимального розподілу ресурсів у поєднанні з механізмом саморегулювання в умовах обмеженої екологічно релевантної інформації, що дозволяє здійснювати мотиваційно-управлінський вплив на учасників еколого-економічних конфліктів. Запропоновано комплексний підхід щодо адаптації інструментарію державного регулювання до розв’язання протиріч сталого розвитку національної економіки, який інтегрує адміністративно-правові, економічні та спрямовані безпосередньо на розв’язання конфліктів інструменти як компромісного, так і примусового регулювання, що дозволяє оптимізувати прийняття управлінських рішень в еколого-економічних конфліктних ситуаціях.
Описание: The thesis for the Doctor Degree in Economics in Specialty 08.00.03 – Economics and management of the national economy. – Donetsk national technical university. – Donetsk, 2014. The dissertation is devoted to the actual problem of development and scientific substantiation of theoretical and methodological foundations and methodological approaches to the prognostic evaluation and formation mechanism of regulation of environmental-economic contradictions of the national economy. The definitions “ecological-economic contradictions of the national economy”, “ecological-economic conflict”, “risk of environmental-economic conflict” and others are proposed. The concept of forecasting and state regulation of environmental-economic contradictions of the national economy is formed, which justified the prognostic assessment implementation of the potential environmental-economic conflict impact on the economic development and the construction of state regulation of the relevant contradictions to create the conditions for effective prevention of environmental and related socio-economic crisis, and to ensure ecological-economic security of the national economy. The mathematical model of the regulation of conflict impact ecologicaleconomic contradictions on the development of the national economy is developed, based on the theoretical-methodological approach that reflects: terms of sustainability development, eco-conflict situation, presented as differential economic game, the objective function of the ecological-economic conflict optimization through game-theoretic setting equilibrium states between the parties, as well as scientific-methodical approach to the evaluation of the relationship between social-economic and natural factors in the development of the national economy in its territorial aspect. The mechanism of forecasting and state regulation of environmental-economic contradictions in the system of national economic development is designed, based on the approach of optimal mechanisms for resource allocation optimization and compliance requirements of the Nash equilibrium and allows the motivational impact of management members of the ecological-economic conflicts within the rules established and controlled by state institutions in accordance with the principles of sustainable development.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26334
Располагается в коллекциях:Автореферати

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
petrushenko.pdf572,44 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.