Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26292
Title: 22/18 Методичні вказівки до навчальної комп'ютерної практики. Частина 2. «Бази даних MS Access»
Authors: Корольов, Марк Євгенович
Кравченко, Роман Сергійович
Keywords: Навчальна комп'ютерна практика
Бази даних
MS Access
Таблиці
Запити
Форми
Звіти
Система управління базами даних
СУБД
БД
Issue Date: 28-Mar-2014
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646
Citation: Методичні вказівки до навчальної комп'ютерної практики. Частина 2. «Бази даних MS Access» (для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту) усіх форм навчання) [Електронний ресурс] / укладачі: М. Є. Корольов, Р. С. Кравченко. – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 MB RAM; WINDOWS XP/Vista/7; MS Word 2000–2010
Abstract: Методичні вказівки розроблені для студентів денної та заочної форм навчання, відповідно до типової програми базового рівня підготовки фахівців вищої кваліфікації інженерних спеціальностей. Основна увага методичних вказівок спрямована на набуття практичних навичок створення та застосування системи управління базами даних Microsoft Access під час проходження навчальної комп’ютерної практики. Методичні вказівки є частиною мультимедійного навчального комплексу «АРМ викладач–студент», в якому генеруються індивідуальні завдання до практичного виконання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26292
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Прикладна математика і інформатика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_18.pdf3,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.