Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26230
Title: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Облік і аудит»
Authors: Цвєтнова, Оксана Володимирівна
Моїсєєва, Юлія Юріївна
Keywords: Облік
аудит
Issue Date: 6-May-2014
Abstract: Викладено основні вимоги до структури, змісту та обсягу курсової роботи з дисципліни «Облік і аудит». Розкрито порядок вибору теми та основні етапи виконання курсової роботи, надані рекомендації щодо організації її виконання, оформлення та захисту. Наведені критерії оцінювання курсових робіт за національною шкалою та шкалою ECTS.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26230
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод.вказ.КР для МП Облік і аудит.doc710,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.