Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2590
Title: Числові та функціональні ряди
Authors: Волков, Сергій Володимирович
Мальцева, Валентина Дмитрівна
Keywords: Числові ряди
Функціональні ряди
Збіжність ряду
Область збіжності
Ознака збіжності
Ряд Тейлора
Застосування рядів
Issue Date: 22-Apr-2010
Publisher: Красноармійськ, КІІ ДонНТУ
Citation: Навчально-методичний посібник має за мету організувати самостійну та індивідуальну роботи студентів при вивченні розділу «Ряди» курсу вищої математики (для студентів усіх спеціальностей технічних вузів). Автори: В.Д.Мальцева, С.В.Волков. –Красноармійськ: КІІ ДВНЗ ДонНТУ, 2009р. – 60с.
Abstract: Надано: короткі теоретичні відомості (означення, теореми, формули) та вказівки, необхідні для свідомого і успішного розв’язання індивідуальних завдань; достатня кількість прикладів розв’язання типових завдань; завдання для самостійного опрацювання матеріалу, а також індивідуальні завдання (30 варіантів) з указаного розділу; довідковий матеріал; завдання підвищеної складності; вимоги до виконання та оформлення індивідуальних завдань; орієнтовні питання до семестрового контролю; перелік рекомендованої та використаної літератури.
Description: Надано: короткі теоретичні відомості (означення, теореми, формули) та вказівки, необхідні для свідомого і успішного розв’язання індивідуальних завдань; достатня кількість прикладів розв’язання типових завдань; завдання для самостійного опрацювання матеріалу, а також індивідуальні завдання (30 варіантів) з указаного розділу; довідковий матеріал; завдання підвищеної складності; вимоги до виконання та оформлення індивідуальних завдань; орієнтовні питання до семестрового контролю; перелік рекомендованої та використаної літератури.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2590
ISSN: 517
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Н-методичний посібник Ч та Ф Ряди.pdf643,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.