Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25540
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання економічної частини дипломних проектів (для студентів спеціальності 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті»)
Authors: Куниця, А. В.
Артамонова, Ю. В.
Руденков, Е. В.
Issue Date: 2005
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів (для студентів спеціальності 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті»)/Укл.: А.В. Куниця, Ю.В. Артамонова, Е.В. Руде-нков – Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2005. – 19 с.
Abstract: Викладено порядок виконання економічної частини дипломного проекту, в якій необхідно зробити оцінку економічної ефективності запропо-нованих рішень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25540
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕК ДП.pdf299,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.