Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25537
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Організація та технологія навантажувально-розвантажувальних робіт» (для студентів спеціальності 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті»)
Authors: Артамонова, Ю. В.
Лизунов, О. С.
Руденков, Е. В.
Issue Date: 2003
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація та технологія навантажувально-розвантажувальних робіт» (для студентів спеціальності 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспор-ті»)/Уклад.: Артамонова Ю.В., Руденков Е.В., Лизунов О.С. – Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2003. – 66 с.
Abstract: Складені за програмою дисципліни “Організація та технологія наван-тажувально-розвантажувальних робіт”. Наведені основні формули, методика рішень задач, а також задачі з основних розділів дисципліни.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25537
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МУ ОТНРР.pdf795,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.