Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25533
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка перевезень» (для студентів спеціальності 7.100403 «Організація перевезень і управління на транспорті»)
Authors: Артамонова, Ю. В.
Процак, М. М.
Лізунов, О. С.
Руденков, Е. В.
Issue Date: 2003
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Еко-номіка перевезень» (для студентів спеціальності 7.100403 «Організація пере-везень і управління на транспорті»)/Уклад.: Артамонова Ю.В., Лизунов О.С., Руденков Е.В. – Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2003. – 64 с.
Abstract: Викладені основи планування роботи автотранспортного підприємства. Розрахунки техніко-економічних показників основних розділів роботи виконані на конкретному прикладі.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25533
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МУ ЕК курс.pdf960,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.