Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25527
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни “Інформаційні технології та комп’ютерне діловедення” для студентів спеціальності 7.100403 „Організація перевезень і управління на транспорті”
Authors: Куниця, А. В.
Сокирко, В. М.
Савченко, Т. О.
Issue Date: 2005
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Методичні вказівки для виконання практичних занять з дисципліни „Інформаційні технології та комп’ютерне діловедення” ( для студентів спеці-альності 7.100403 „ Організація перевезень і управління на транспорті”)/ Укл. А.В.Куниця, В.М.Сокирко, Т.О.Савченко. – Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2005. - 45с.
Abstract: Наведені технології обробки даних та робота з електронними табли-цями, засоби побудови комп’ютерних мереж, програми побудови баз даних та СКБД, пошук інформації в Internet та її обробка, технології розробки Web-сторінок.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25527
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МУ Інф.техн.Савченко.pdf713,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.