Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25525
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ” для студентів спеціальностей 7.100401 “Організація і регулю-вання дорожнього руху” і 7.100403 “Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті”
Authors: Сокирко, В. М.
Дудніков, О. М.
Артамонова, Ю. В.
Issue Date: 2003
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Основи теорії транспортних процесів і систем”(для студентів спеціальностей 7.100401 “Ор-ганізація і регулювання дорожнього руху” і 7.100403 “Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті”/ Укл.В.М.Сокирко, О.М Дудні-ков, Ю.В. Артамонова .–Горлівка:АДІ ДонДТУ, 2001.– 31 с.
Abstract: Складені за програмою дисципліни “Основи теорії транспортних про-цесів і систем” Наведені варіанти завдань з основних розділів дисципліни, наведені основні формули і методика рішень задач.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25525
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МУ пр.ОТТП и С.pdf750,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.