Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25523
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ для студентів спеціальності 7.100403 “Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті”
Authors: Сокирко, В. М.
Савченко, Т. О.
Василенко, Т. Є.
Артамонова, Ю. В.
Кудла, А. В.
Обіщенко, В. Г.
Issue Date: 2003
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для сту-дентів спеціальності 7.100403 “Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті”/ Укл.В.М.Сокирко –Горлівка: АДІ Дон НТУ, 2003.– 33 с.
Abstract: Викладено мету і задачі дипломного проектування. Розкрито зміст розрахунково-пояснювальної записки до дипломного проекту. На-ведені рекомендації по оформленню і виконанню основних розділів дип-ломного проекту.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25523
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МУ ДП ОПУТ.pdf449,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.