Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25477
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОГНОЗУВАННЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030601 «МЕНЕДЖМЕНТ» ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ)
Authors: Курган, Олена Геннадіївна
Issue Date: 2013
Publisher: : Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Методичні вказівки до самостійної роботи із дисципліни «Прогнозування» (для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання) [Електронний ресурс] / укладач: О. Г. Курган. – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 MВ RAM; WINDOWS 98/2000/NT/XP; MS Word 2000. – Назва з титул. екрану.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25477
Appears in Collections:Методичні вказівки кафедри "Менеджмент організацій"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
F 17-100-МУ 2013-01 Курган.pdf745,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.