Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25440
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ з дисципліни «Безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 6.100400 «Організація і регулювання дорожнього руху»
Authors: Куниця, А. В.
Куниця, О. А.
Павловська, О. М.
Issue Date: 2010
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Безпека дорож-нього руху» для студентів спеціальності 6.100400 «Організація і регулю-вання дорожнього руху» / укл.: Куниця А.В., Куниця О.А., Павловська О.М.. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2010. – 28 с.
Abstract: Визначають мету і задачі курсового проекту, його структуру і зміст, міс-тять вихідні дані, зміст самостійної роботи студента під час виконання кур-сового проекту. Метою виконання курсового проекту є набуття студентами практичних вмінь і навичок з встановлення ступеня небезпеки дорожнього руху на ділянці автомобільної дороги, з урахуванням її транспортно-експлуатаційних влас-тивостей і дорожніх умов на ній, їх відповідності кількісним і якісним показ-никам транспортного потоку на ній, на підставі використання існуючих і но-рмативно затверджених методик. Встановлення ступеня небезпеки дорожнього руху на ділянці автомобіль-ної дороги за допомогою різних методик, з урахуванням кількісних показни-ків транспортного потоку на ній, надає спеціалісту можливість обґрунтованого визначення дислокації технічних засобів організації до-рожнього руху і заходів цілеспрямованого впливу на організацію і регу-лювання дорожнього руху з метою підвищення його безпеки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25440
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_61_МВ Безпека Дорожнього Руху (Курсовий проект).pdf482,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.