Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25177
Title: Сценарний прогноз рівня соціальної відповідальності персоналу підприємства
Other Titles: Scenario forecast level of social responsibility of the enterprise personnel
Authors: Кляус, Дмитро Павлович
Keywords: соціальна відповідальність
професійно-кваліфікаційна відповідність
персонал
машинобудування
сценарний прогноз
социальная ответственность
профессионально-квалификационное соответствие
персонал
машиностроение
сценарный прогноз
social responsibility
professional qualification competence
personnel
engineering
scenario forecast
Issue Date: 2013
Publisher: Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Citation: Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: зб. наук. праць. Серія: технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харьків :НТУ «ХПІ», 2013 – № 66. – С. 180-189.
Abstract: Виявлено стан зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на рівень професійно- кваліфікаційної відповідності. Обґрунтовано оптимальні стани факторів для кожної ситуації відповідності професії та кваліфікації працівника вимогам роботодавця. Визначено вектор формування соціальної відповідальності персоналу машинобудівного підприємства.
Description: The state of internal and external factors affecting the level of professional qualification competence is revealed. Optimal conditions of factors for each situation of competence of a profession and qualification of the worker to requirements of the employer are proved. The vector of formation of social responsibility of the personnel of machine-building enterprise is defined.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25177
Appears in Collections:Статті кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємствItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.