Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/24972
Title: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Правове регулювання перевезень вантажів і пасажирів" (для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.070101 "Транспортної технології (автомобільний транспорт)" спеціальності "Організації перевезень і управління на транспорті(автомобільний)")
Authors: Куниця, А. В.
Виноградов, М. С.
Keywords: Вантаж
Пасажир
Issue Date: 2012
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Правове регулювання перевезень вантажів і пасажирів" (для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.070101 "Транспортної технології (автомобільний транспорт)" спеціальності "Організації перевезень і управління на транспорті(автомобільний)")/ Укладачі: А.В. Куниця, М. С. Виноградов. – Електрон. Дані.-Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2012.-1 електрон. Опт. Диск(CD-R); 12см.- Систем. вимоги: Pentium; 32 RAM; Windows 98/NT/XP; VS Word 2000
Series/Report no.: 16/82-2012-03;
Abstract: Наведено тематичний план дисціпліни "Правове регулювання перевезень вантажів і пасажирів", перелік питань для контролю знань, порядок виконання та оформленняконтрольної роботи та список рекомендованої літератури.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24972
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.