Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/24926
Title: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРОТИДІЇ КЛІМАТИЧНИМ ЗМІНАМ
Authors: Рябич, Оксана Николаевна
Keywords: энергоэффективность, экологическая безопасность, промышленность
Issue Date: 2011
Publisher: Донецкий национальный технический университет,
Citation: Інноваційна модель розвитку регіону як умови економічної безпеки в контексті інтеграційних процесів: Матеріали ХIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених/ За аг ред. ьтВ.І Дубницького.
Abstract: В умовах зростання взаємозалежності національних економік, внаслідок транскордонного характеру екологічних загроз та неможливості країн самостійно вирішити глобальну проблему зміни клімату, об’єктивно збільшується потреба координації зусиль держав у забезпеченні єдиних стандартів еколого-економічної безпеки та реалізації концепції сталого розвитку. Необхідність переходу до глобальної екологічної економіки потребує спільних зусиль країн щодо продовження дії Кіотського протоколу або активізації розробки та реалізації нових міжнародних угод, з метою розвитку нових технологій та зниження викидів парникових газів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24926
Appears in Collections:Рябiч О.Н.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рябич Еколого-экон_безпека.pdf108,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.