Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/24919
Title: Методичні вказівки до практичних занять з графічних дисциплін. (для студентів напрямів підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 6.050301 «Гірництво», 6.050303 «Переробка корисних копалин», 6.050401 «Металургія», 6.050403 «Інженерне матеріалознавство», 6.050601 «Теплоенергетика», 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка», 6.050802 «Електронні пристрої та системи», 6.050901 «Радіотехніка», 6.050903 «Телекомунікації», 6.051003 «Приладобудування», 6.051301 «Хімічна технологія», 6.170102 «Системи технічного захисту інформації») Частина І.
Authors: Гармаш, Микола Сергійович
Довгаль, Денис Олександрович
Корецька, Ірина Миколаївна
Скидан, Іван Андрійович
Issue Date: 2013
Publisher: ДВНЗ «ДонНТУ»
Abstract: У даному посібнику наведені методичні вказівки та основні вимоги до виконання і оформлення графічних завдань, що виконуються студентами під час практичних занять з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки у першому семестрі, а також індивідуальні варіанти завдань та приклади їх виконання
Description: This manual contains guidelines and basic requirements for the design and implementation of graphical tasks performed by students during practical lessons on descriptive geometry, engineering and computer graphics in the first semester, and individual choices of tasks and examples of their performance
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24919
Appears in Collections:Навчально-методичні публікації кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мет вказ для всіх спец._осень.pdf12,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.