Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/24908
Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять та контрольної роботи з дисципліни "Економіка підприємства" (для студентів за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» денної та заочної форм навчання)
Authors: Мельникова, Олена Павлівна
Keywords: Основні фонди
Оборотні засоби
Продуктивність праці
Оплата праці
Собівартість автомобільних перевезень
Доходи
Прибуток
Рентабельність
Issue Date: 2011
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Мельникова О.П. Методичні вказівки до виконання практичних занять та контрольної роботи з дисципліни "Економіка підприємства" (для студентів за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» денної та заочної форм навчання) / О.П.Мельникова. - Горлівка: ДВНЗ «Дон НТУ» АДІ, 2011 – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM):12 см. 52с. (МУ 18/59-2011-15)
Abstract: Методичні вказівки сприятимуть системному й послідовному оволодінню студентами знань з курсу «Економіка підприємства». Наведено теми практичних занять, варіанти індивідуальних завдань,що виносяться на закріплення лекційного матеріалу на практичних заняттях та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання. Запропоновано початкові дані для завдань і рекомендації по їх виконанню.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24908
Appears in Collections:Методичні вказівки кафедри "Менеджмент організацій"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МУ_18-59-2011-15_Мельникова.О.П.pdf1,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.