Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/24657
Title: Управління виробничими потУжностями на підприємствах кондитерської галУзі
Authors: Швець, І.Б.
Распопов, Р.С.
Keywords: СучаСноМу еТапІ роЗВиТку еконоМІки
класифікація чинників формування і використання виробничої потужності
упраВлІння процеСаМи
удосконалення методики оцінки
економічна оцінка
Issue Date: 2010
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24657
Appears in Collections:Монографії кафедри управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shvets_Raspopov.pdf3,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.