Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/24162
Title: Потреба у самореалізації як умова професійного зростання у технічному виші
Authors: Яковицька Л.С.
Ломова Т. О.
Keywords: проблемf самореалізації
Issue Date: 2013
Publisher: Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Хмельницький, 25–26 квітня 2013 р.) / [ред. колегія : д. психол. н., проф. Є. М. Потапчук (голов. ред.), к. психол. н., доц. О. В. Кулешова, к. психол. н., доц. Л. О. Подкоритова та ін.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. практ. психол. та педагог. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 81–83.
Abstract: Самореалізація у професійній діяльності досліджується в різних аспектах і може вивчатися і як властивість особи, що самоактуалізується, і як особлива потреба. Саме ця закономірність наочно демонструється діяльністю особистості у науково-технічній сфері.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24162
Appears in Collections:Статті кафедри соціології і політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сайт ДонНТУ-6.Яковицкая.Хмельн.,конф.,04.,2013.doc58,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.