Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/23781
Title: ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ
Other Titles: Организация познавательной деятельности будущих инженеров в контексте интеграции образования
Authors: КАВЕРІНА, О. Г.
Каверина, О.Г.
Kaverina, O. G.
Keywords: integration
future engineers
professional preparation
professional communicative activity
интеграция
будущие инженеры
профессиональная подготовка
профессиональная коммуникативная деятельность
інтеграція
майбутні інженери
професійна підготовка
професійна комунікативна діяльність
Issue Date: 2010
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 8 - Донецьк, ДонНТУ, 2010
Abstract: Одним із основних видів навчальної діяльності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки є професійно-комунікаційна діяльність. З удосконаленням суто лінгвістичних знань, умінь і навичок змінюється характер професійної комунікативної діяльності: вона з об’єкта вивчення перетворюється на засіб і знаряддя для здійснення інших видів діяльності, і, в першу чергу, навчально-пізнавальна діяльність з оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками на основі сформованих мовних знань.
Description: One of the main kinds of the learning activity of the future engineers in the professional training is their professional – communicative activity. While perfecting the linguistic knowledge and skills the professional communicative activity occurs.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23781
Appears in Collections:Випуск 8

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kaverina2.pdf127,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.