Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/23576
Title: Трансформація власності у перехідній економіці
Other Titles: Трансформация собственности в переходной экономике
Authors: Ходан, I.B.
Ходан, И.В.
Keywords: приватизація
privatization
форми власності
form of property
економіка України
Ukraine's economy
перехідна економіка
transition economy
Issue Date: 2003
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 56. – Донецьк, ДонНТУ, 2003.
Abstract: Розглянуто одну із центральних проблем трансформаційних економічних систем - перехід від державної форми власності до різноманітних форм привласнення. Проаналізовано процес приватизації та ефективність діяльності підприємств на прикладі Чернівецької області.
Description: The article discusses one of the problems of transformation of economic systems - the transition from state ownership to various forms of appropriation. Analyzed the process of privatization and efficiency of enterprises by the example of the Chernivtsi region.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23576
Appears in Collections:Випуск 56

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90-93.pdf3,05 MBAdobe PDFView/Open
sp_lit 90-93.pdf27,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.