Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/23302
Title: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей 6.03050804 „Фінанси та банківська справа”, 6.03050801 „Фінанси підприємств” денної форми навчання / Укл. О.М. Фіщенко - Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 53 с.
Authors: Фищенко, Оксана Николаевна
Issue Date: 17-Oct-2013
Description: Наведено завдання до індивідуальної позааудиторної контрольної роботи та надані вказівки до її виконання. Розроблено тести для самостійної перевірки засвоєння окремих теоретичних та практичних ситуацій тематики курсу.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23302
Appears in Collections:Конспекти лекцій, методичні рекомендації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
методичка_по_сам_работе.doc647,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.