Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/23217
Title: EXPERIMENTS IN MEASUREMENT OF RHYTHMICAL MOVEMENTS OF ANTHROPOMORPHIC ROBOTS OR HUMANS
Other Titles: Вимірювальні експерименти ритмічних рухів антропоморфних роботів та людей
Измерительные эксперименты ритмических движений антропоморфных роботов и людей
Authors: KHOMENKO, V.
MELNYK, A.
HENAFF, P.
KUZMIN, G.
BORYSENKO, V.
ХОМЕНКО, В.М.
МЕЛЬНИК, А.А.
ЕНАФФ, П.
КУЗЬМІН, Г.О.
БОРИСЕНКО, В.П.
ХОМЕНКО, В.Н.
ЭНАФФ, П.
КУЗЬМИН, Г.А.
БОРИСЕНКО, В.Ф.
Keywords: акселерометр
Microsoft Kinect
чувствительный к силе резистор
рукопожатие
прыжок
походка
сгибание-разгибание
антропоморфный робот
человек
чутливий до сили резистор
рукостискання
стрибок
хода
згинання-розширення
антропоморфний робот
людина
accelerometer sensor
force sensitive resistor
handshake
jump
walk
flexionextension movement
anthropomorphic robot
human
Issue Date: 2013
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Електротехніка і енергетика". № 1 (14), 2013 р., 358 с.
Abstract: Тіло людини має нелінійну динаміку і багато ступенів свободи. У цьому дослідженні ми пропонуємо мережу давачів, що надягається на тіло, для кількісних вимірювань величин руху антропоморфних роботів і людей. Було показано, що пропонована мережа давачів прискорення і сили здатна виміряти характеристики руху тіла під час основних видів фізичної взаємодії людини. Таким чином, стрибки, вертикальні згинання-розширення, ходьба і рукостискання були вивчені в наших експериментах. Переносні мережі датчиків прискорення в поєднанні з давачем Kinect від Microsoft застосовані для отримання положення сегментів і їх орієнтації, артикуляційних кутів і прискорень. Експериментальні результати показують ефективність ідеї об'єднання Kinect і систем акселерометричних давачів і давачів сили.
Description: Human body has nonlinear dynamics and many degrees of freedom. In this study, we propose a wearable sensors network for quantitative measurements of anthropomorphic robots and human movements. It has been shown that the proposed network of acceleration sensors and force sensors is able to capture main characteristic of a body during the fundamental physical interaction activities of a human being. Thus, jumping, vertical flexion-extension, walking and handshaking were studied in our experiments. Wearable sensors network is combined with the Kinect sensor by Microsoft to obtain the bodies segments positions and orientations, articulation angles. Experimental results show the effectiveness of the idea of combining Kinect and sensor systems.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23217
Appears in Collections:2013_Випуск № 1 (14)
Публікації співробітників кафедри ЕАПУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
287.pdf707,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.