Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/22510
Title: Формування ринкового інституціонального середовища інноваційної діяльності
Other Titles: Формирование рыночной институциональной среды инновационной деятельности
Authors: Архієреєв, С.І.
Волоснікова, Н.М.
Архиереев, С.И.
Волосникова, Н.М.
Keywords: інноваційна діяльність
innovation activities
інституціональне середовище
institutional environment
державна інноваційна політика
state innovation policy
Issue Date: 2004
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 76. – Донецьк, ДонНТУ, 2004.
Abstract: Визначена важливість інституціонального середовища в інноваційному процесі. Проаналізовано використання терміну "інновація" в світовій економічній літературі. Представлений аналіз механізму створення і поширення інновацій. Розглянуто структуру інституціонального забезпечення інноваційної діяльності. Наголошено на важливості удосконалення інституціонального середовища інноваційної діяльності яке с важливою умовою активізації інноваційної діяльності в Україні.
Description: Defined the importance of the institutional environment in the innovation process. Was the use of the term "innovation" in world economic literature. Provides the analysis of the mechanism for the creation and dissemination of innovation. The structure of the institutional support of innovation. Noted the importance of improving the institutional environment for innovation activities with an important condition for innovation activity in Ukraine.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/22510
Appears in Collections:Випуск 76

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-22.pdf4,42 MBAdobe PDFView/Open
sp_lit 17-22.pdf46,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.