Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/21207
Title: Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу фахової підготовки «Інвестиційний менеджмент» для студентів денної форми навчання галузі знань 0306 Менеджмент та адміністрування, напряму підготовки: 8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності; галузі знань 180100 Специфічні категорії, напряму підготовки: 8.18010012 Управління інноваційною діяльністю
Authors: Хобта, Валентина Михайлівна
Фіщенко, Оксана Миколаївна
Issue Date: 12-Jun-2013
Description: Конспект лекцій містить теоретичний матеріал згідно вимогам освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів і магістрів галузі знань 0502 „Менеджмент та адміністрування”, 180100 „Управління інноваційною діяльністю”.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/21207
Appears in Collections:Конспекти лекцій, методичні рекомендації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект_лекций.doc392 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.