Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/21165
Title: Інституційні умови здійснення лізингового нагромадження в системі трансформації економіки
Other Titles: Институциональные условия совершения лизингового нагромождения в системе трансформации экономики
Authors: Хмелева, І.В.
Хмелевая, И.В.
Keywords: лізинг
leasing
трансформація економіки
transformation of economy
нагромадження капіталу
capital accumulation
інституціональне середовище
institutional environment
трансакційні витрати
transaction costs
економічний розвиток
economic development
Issue Date: 2004
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 69. – Донецьк, ДонНТУ, 2004.
Abstract: У статті обґрунтовується концептуальний підхід до лізингу як ефективної формі нагромадження капіталу в системі трансформації економіки. Проведено дослідження інституціонального середовища розвитку лізингу в Україні з позиції сучасної теорії прав власності, намічені шляхи стимулювання інституціональних перетворень.
Description: The article substantiates the concept of leasing as an effective form of accumulation of capital in the system of economic transformation. Conducted a study of the institutional environment for the development of leasing in Ukraine from the point of modern theory of property rights, the ways of stimulating institutional transformations.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/21165
Appears in Collections:Випуск 69

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204-210.pdf5,74 MBAdobe PDFView/Open
sp_lit 204-210.pdf41,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.