Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/21065
Title: Держава - ТНК - національний товаровиробник: становлення правовідносин в Україні
Other Titles: The state-TNC-National Producer: establishment of the legal relationships In Ukraine
Государство - ТНК - национальный товаропроизводитель: становление правоотношений в Украине
Authors: Малярчук, В.А.
Malyarchuk, V.A.
Малярчук, В.А.
Keywords: транснаціональна корпорація
transnational corporation
іноземні інвестиції
foreign investments
внутрішній ринок
domestic market
національний товаровиробник
national manufacturer
міжнародний бізнес
international business
Issue Date: 2002
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 46. – Донецьк, ДонНТУ, 2002. – 226 с.
Abstract: В статті розглянуто роль ТНК і прямих іноземних інвестицій для розвитку країн з економікою перехідного типу, головні положення міжнародного регулювання діяльності транснаціональних підприємств і досвід державного управління в зазначеній сфері в економічно розвинутих країнах, основні організаційно-правові форми міжнародного бізнесу в Україні і нормативна база стосовно захисту внутрішнього ринку і національного товаровиробника.
Description: The article examines the role of TNC and foreign direct investments in the development of the countries with transitional economy, major international legal provisions on the management of transnational companies, the economically-developed countries' experience of the state administration in this field, the major organizational and legal forms of foreign business in Ukraine and normative documents aimed at protecting the domestic market and national manufacturer.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/21065
Appears in Collections:Випуск 46

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
179-185.pdf5,9 MBAdobe PDFView/Open
sp_lit 179-185.pdf85,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.