Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/20728
Title: Міжвузівська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми геології"
Authors: кафедра геології
Issue Date: Apr-2013
Publisher: ДонНТУ
Citation: Збірник матеріалів Міжвузівської студентської наукової конференції 26 квітня 2013 року
Abstract: У збірнику представлені матеріали доповідей Міжвузівської наукової конференції студентів геологічних, екологічних і гірничих спеціальностей, яка проводилась 26 квітня 2013 р на кафедрі геології Донецького національного технічного університету. Розглянуті питання геоекології та моніторингу навколишнього середови-ща, сучасні концепції геодинамічного розвитку Донецького кам’яновугільного басейну, процесів утворення горючих, металевих та неме-талевих корисних копалин, а також дослідження процесів, що протікають у ґрунтах. Ряд доповідей присвячені актуальним питанням гірництва, гірничо-промислової геології і геології вугільних родовищ, сучасним проблемам інженерної геології і гідрогеології в гірничій справі та будівництві. Частина доповідей пов’язана з дослідженням процесів буріння свердловин, технології і техніки розвідки родовищ корисних копалин.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/20728
Appears in Collections:Всеукраїнська студентська конференція "Сучасні проблеми геології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник_Студ.Конференция.pdf4,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.