Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/20633
Title: РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ РОЗПОДІЛУ ЗБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПО ПОЛЯМ МЕТОДАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Authors: Селякова, Светлана Михайловна
Keywords: генетический алгоритм
нечёткая логика
искусственная нейронная сеть
уборочная кампания
Issue Date: 15-Jan-2010
Publisher: Радіоелектронні і комп’ютерні системи
Series/Report no.: ;1(42)
Abstract: У роботі розглядається розв’язання задачі розподілу збиральної техніки по полям і розв’язання допо-міжних для неї задач: визначення експлуатаційної швидкості та значення поправкового коефіцієнта до норми витрати палива для зернозбиральних комбайнів методами еволюційного моделювання, штучних нейронних мереж і нечіткої логіки. Дані моделі та алгоритми, як предметні знання, увійшли у склад бази знань інтелектуальної системи управління збиральною кампанією. Показано, що застосування методів штучного інтелекту для підтримки прийняття рішень з управління технологічним процесом збиральної кампанії дозволяє враховувати такі його особливості, як нестаціонарність і стохастич-ність поведінки, невідтворюванність експериментів, неповнота та розмитість інформації про процес.
Description: In the article are considered the decision of the problem of deployment of harvesters on the fields and the deci-sion of auxiliary problems: the forecast of speed and coefficient of fuel expense for harvesters by methods of the evolutionary modeling, the artificial neural networks and the fuzzy logic. The developed models and algorithms is a part of the knowledge base of an intellectual control system of harvesting as subject knowledge. It is shown that application of artificial intelligence methods for decision support on management of the technological process of harvesting allows to consider its such features as unstationary and stochastic behaviour, as well as unrepeating ex-periments, incompleteness and unclear information on process.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/20633
Appears in Collections:Наукові публікації у фахових виданнях кафедри системного аналізу та моделювання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья_ХАИ.pdf457,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.