Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/20158
Title: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Other Titles: Психолого-педагогическое обоснование личностно-ориентированного обучения.
Pedagogical and Psychological Foundation of Person-Oriented Education and Training
Authors: Приходченко, К. І.
Карпова, Н. О.
Ткаченко, І. П.
Приходченко, Е. И.
Карпова, Н. А.
Ткаченко, И. П.
Prykhodchenko, K.
Karpova, N
Tkachenko, I.
Keywords: личностно-ориентированное обучение
психологиеские процессы
когнитивная деятельность
person-oriented education and training
psychological processes
cognitive activity
особистісно-орієнтоване навчання
психічні процеси
розумова діяльність
Issue Date: 2012
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 11 (202) – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. — 351 с
Abstract: У роботі викладено деякі положення сучасної педагогіки і психології, на які спираються автори з ціллю теоретичного обґрунтування розробки методичних прийомів у рамках особистісно-орієнтованого навчання. Спираючись на деякі теоретичні розробки, зокрема, теорію планомірно-поетапного формування розумової діяльності, автори приходять до висновку про головне завдання особистісно-орієнтованого навчання
Description: The article presents the principal theoretical statements of modern pedagogy and psychology with the aim of creating theoretical foundation for developing methods of person-oriented teaching. On the basis of some psychological teachings, in particular, the authors come up with formulating the principal object of person-oriented teaching.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/20158
Appears in Collections:Випуск 11 (202)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prykhodchenko.pdf232,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.