Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/19774
Title: Мінерально-сировинні ресурси у стратегії розвитку економіки Донецької області на період до 2020 року
Authors: Жикаляк, М.В.
Панов, Б.С.
Стрєкозов, С.М.
Тетянчук, П.С.
Keywords: мінерально-сировинні ресурси
mineral resources
економічний розвиток
economic development
раціональне використання
rational use
корисні копалини
minerals
промисловий комплекс
industrial complex
Issue Date: 2002
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна. Випуск 45 - Донецьк, ДонНТУ, 2002
Abstract: Мінерально-сировинна база, як важливіша складова частина природних ресурсів, має виключне значення не тільки для розвитку економіки держави, але і являється гарантією її безпеки та обумовлює перспективні стратегічні напрямки сталого соціально-економічного розвитку промислових регіонів України. Стан природних багатств, їх раціональне екологічно ощадливе використання, відновлення та охорона відіграють провідну роль у темпах розвитку любого суспільства і держави. Економічний потенціал Донецького регіону в значній мірі обумовлений багатством його природних ресурсів, серед яких найважливішими є мінерально-сировинні.
Description: The mineral-raw material base, as an important part of the natural resources, is of importance not only for the development of the economy of the state, but is a guarantee of its security and makes forward-looking strategic directions for sustainable socio-economic development of the industrial regions of Ukraine. The state of natural resources, their sustainable ecologically rational use, restoration and protection play a leading role in the development of any society and state. The economic potential of the Donetsk region, to a large extent caused by the wealth of its natural resources, among which the most important are the mineral and raw materials.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19774
ISSN: УДК 553.04.338.284.2(477.62)
Appears in Collections:Випуск 45

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3-10.pdf5,87 MBAdobe PDFView/Open
sp_lit 3-10.pdf40,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.