Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/19650
Title: Підготовчі процеси збагачення корисних копалин
Authors: Смирнов В.О., .
Білецький В.С
Issue Date: 13-May-2013
Abstract: Викладені теоретичні основи і технологія процесів дроблення, по- дрібнення і грохочення корисних копалин. Розглянуті основні констру- кції технологічного обладнання, його принцип дії і технологічні харак- теристики. Викладені методи контролю крупності перероблюваної міне- ральної сировини і базисні положення охорони навколишнього середовища у підготовчих цехах збагачувальних фабрик. Видання призначене для студентів вузів та фахівців гірничих спе- ціальностей. Табл. 39, іл. 125, бібл. 7.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19650
Appears in Collections:Навчальні посібники кафедри збагачення корисних копалин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oll book.pdf18,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.