Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/19448
Title: Аналіз іноземних інвестицій в регіоні (на прикладі Донецької області)
Authors: Грязнов, Ігор Олександрович
Моісєєва, Юлія Юріївна
Keywords: інвестування
іноземні інвестиції
інвестиційний процес
Issue Date: 2012
Publisher: Видавничий центр ДонНТУ
Citation: Грязнов І.О., Моісєєва Ю.Ю. Аналіз іноземних інвестицій в регіоні (на прикладі Донецької області)//Збірка матеріалів Днів теорії та практики інвестування: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю» / За заг.ред. д.е.н., проф.. В.М.Хобти – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – 186с. – С.117-120.
Abstract: В статті викладені результати аналізу стану іноземного інвестування в Донецькій області, визначено проблеми іноземного інвестування в регіоні та шляхи їх вирішення
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19448
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Грязнов, Моисеева.doc37 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.