Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/19375
Title: Навчальний посібник до курсу "Мікроекономіка" (для студентів напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент організацій", 6.030502 "Економічна кібернетика" денної та заочної форми навчання
Authors: Чорноус, Оксана Іванівна
Keywords: витрати виробництва
моделі ринку
чиста монополія
монополістична конкуренція
олігополія
Issue Date: May-2012
Publisher: Навчальний посібник до курсу «Мікроекономіка» (для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій», 6.030502 «Економічна кібернетика» денної та заочної форми навчання) (частина 2) [Електронний ресурс] / укладач: О. І. Чорноус. – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32Mb RAM; WINDOWS 98/2000/NT/XP; MS Word 2000. – 109 с. – Назва з титул. екрану.
Series/Report no.: № 18/82;
Abstract: У методичних вказівках викладені основні категорії й моделі мікроекономіки, широко представлені графічні методи аналізу різних економічних явищ. Окремі категорії розкриваються з позицій економічних процесів, характерних для України, як країни з перехідною ринковою економікою. Наводиться багато прикладів з практичної діяльності вітчизняних та іноземних підприємств.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19375
Appears in Collections:Методичні вказівки кафедри "Економіка і фінанси"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Черноус__Микроек__методички2__(2)[1].pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.