Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18482
Title: Курс загальної хімії у прикладах
Authors: Приседський, Вадим Вікторович
Виноградов, Валерій Михайлович
Волкова, Олена Іванівна
Мнускіна, Ірина Валеріївна
Keywords: учебное пособие
общая химия
решение задач
навчальний посібник
загальна хімія
розв'язання завдань
Issue Date: 2012
Publisher: Донецк, ДонНТУ
Abstract: У посібнику немає громіздких математичних обчислень, довгих виведень і складних доказів. Основна увага приділена розкриттю суті і змісту основних понять і законів хімії, демонстрації і поясненню того, як вони "працюють". Стислий виклад теоретичного матеріалу супроводжується численними прикладами його застосування для розв’язання типових і оригінальних завдань. Наведені контрольні питаннями для самостійної роботи. Для студентів хімічних, хіміко-технологічних та інженерно-технічних спеціальностей.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18482
ISBN: 978-966-377-139-7
Appears in Collections:Навчальні посібники кафедри загальної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ximija.pdf4,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.