Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18300
Title: Методи і моделі прийняття управлінських рішень
Authors: Коломицева, Анна Олегівна
Кошкарьов, Олександр Петрович
Issue Date: 8-Apr-2013
Series/Report no.: Кошкарьов О.П., Коломицева А.О. Методи і моделі прийняття управлінських рішень . навчальний посібник / О.П. Кошкарьов, А.О. Коломицева – Донецьк: СПД Купріянов. – 2010. – 450 с.;
Description: У навчальному посібнику надано взаємозв'язаний і достатньо повний опис основних теоретико-методологічних принципів і методичних підходів до постановки, моделювання, рішення і аналізу економічних задач у сфері мікроекономіки за умови застосування економіко-математичних методів. Значна увага приділяється науковому обґрунтуванню економічних рішень на підприємстві з урахуванням специфіки його функціонування, та у залежності від поставленої на етапі планування економічної задачі. Вивчення визначених задач припускає розвинення та закріплення навичок застосування математичного та оптимізаційного апарату для обґрунтування управлінських рішень, оцінки їхньої якості і можливих наслідків. Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, слухачів системи підвищення кваліфікації, а також широкого кола читачів, яких цікавлять механізми удосконалення процедур прийняття управлінських рішень на підприємствах в сучасних умовах господарювання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18300
Appears in Collections:Навчально-методичні посібники кафедри економічної кібернетики із грифом МОН

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Уч_поосбие МПР 10.03.11.pdf4,63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.