Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/18138
Title: ЕВОЛЮЦІЯ СКЛАДУ ТА РОЛІ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Authors: Попова, Ольга Юріївна
Бєлоусова, Каріна Олексіївна
Keywords: ресурси, розвиток, підприємство, потенціал, управління, комбінація
resources, development, the enterprise, potential, management, combination
ресурсы, развитие, предприятие, потенциал, управление, комбинация
Issue Date: 4-Mar-2012
Citation: Попова О.Ю., Бєлоусова К.О. ЕВОЛЮЦІЯ СКЛАДУ ТА РОЛІ РЕСУРСНИХ ПОТОКІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Abstract: Досліджено закономірності еволюції змісту та ролі ресурсів в господарській діяльності підприємств. Виявлено об’єктивний перехід від матеріально-уречевленої форми ресурсів до нематеріальної. Визначено функції ресурсів в господарській діяльності підприємств. Досліджено співвідношення між ресурсами та вплив їх комбінації на розвиток підприємства.
Description: Исследованы закономерности эволюции содержания и роли ресурсов в хозяйственной деятельности предприятий. Выявлен объективный переход от материально-овеществленной формы ресурсов к нематериальной. Определены функции ресурсов в хозяйственной деятельности предприятий. Оценены возможные комбинации ресурсов и их влияние на развитие предприятия.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18138
Appears in Collections:Попова Ольга Юріївна, д.е.н., проф., зав. кафедри УФЕБ
Тези доповідей співробітників кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Попова О.Ю.,Бєлоусова К.О..doc27,04 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.