Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1794
Title: Об использовании учебных видеофильмов при изучении ТОЭ
Authors: Чорноус, Е.В.
Гейер, Р.Г.
Готин, Б.А.
Issue Date: 2011
Publisher: Донецький національний технічний університет
Abstract: Навчальні анімаційні відеофільми, розроблені на основі Mathcad-програм, дозволяють наглядно продемонструвати деякі складні у вивченні процеси, що протікають у часі і просторі. В теоретичній електротехніці це, перш за все, явища поширення сигналу в лінії, стоячі хвилі, перехідні процеси і т.п. Навчальні відеофільми, як доповнення до лекційних чи практичних занять, сприяють кращому розумінню цих явищ і більш швидкому їх вивченню.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1794
Appears in Collections:Матеріали конференцій і семінарів кафедри ЕТ
Навчально-методичні матеріали секції ТОЕ
Інженерна освіта у розвитку сучасного суспільстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.