Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/17574
Title: Влияние вида напряженного состояния на механические свойства углей при разрушении их в условиях объёмного сжатия
Other Titles: Effect of the stress state factor om the mechanical properties of coals at fracture in volume compression conditions
Authors: Ревва, Владимир Николаевич
Бачурин, Леонид Леонидович
Кравченко, А. В.
Василенко, Николай Иосифович
Keywords: объёмное сжатие
механика разрушения углей
уголь
напряженное состояние
Issue Date: 2006
Citation: Ревва В. Н., Бачурин Л. Л., Кравченко А. В., Василенко Н. И. Влияние вида напряженного состояния на механические свойства углей при разрушении их в условиях объемного сжатия / Сб. «Физико-технические проблемы горного производства». – Донецк, ИФГП НАНУ. – 2006. – № 9. – С.97—101.
Revva, V.N.; Bachurin, L.L.; Kravchenko, A.V.; Vasilenko, N.I. 2006. Effect of the stress state factor on the mechanical properties of coals at fracture in volume compression conditions (9): 97-101.
Series/Report no.: Физико-технические проблемы горного производства;9
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17574
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри управління гірничим виробництвомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.