Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/17243
Title: Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем вищої освіти на тлі глобалізаційних процесів
Authors: Кратт, Олег Адольфович
Issue Date: 2003
Publisher: Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд»
Citation: Кратт О.А. Порівняння вітчизняної та зарубіжних систем вищої освіти на тлі глобалізаційних процесів [Текст] / О.А. Кратт // Прометей: региональный сборник научных трудов по экономике / Донецкий эко-номико-гуманитарный ин-т; Ин-т экономико-правовых исследований НАН Украи-ны. Вып. 1(10). – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – С.294-305.
Abstract: Виконано порівняльну характеристику вітчизняної і зарубіжних систем вищої освіти в розрізі типологічних рис. Характеристика дозволяє визначити, якою мірою сформована ситуація і тенденції розвитку вітчизняної системи вищої освіти адекватні світовим тенденціям і їх проявам у деяких високорозвинених країнах.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17243
ISSN: УДК 338.46
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кратт О.А._24.doc73,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.