Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/17230
Title: Кон’юнктурне дослідження: періодизація динаміки
Authors: Кратт, Олег Адольфович
Issue Date: 2003
Publisher: ООО «Юго-Восток, Лтд»
Citation: Кратт О.А. Кон’юнктурне дослідження: періодизація динаміки [Текст] / О.А. Кратт // Економіка. Менеджмент. Підприємництво: зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип.10. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – С.127-137.
Abstract: Розглянуто періодизацію динаміки кон'юнктурних досліджень як необхідну передумову наукового аналізу. Виділено події, що змінили принципи і методи формування кон'юнктури на вітчизняному товарному ринку. Подано характеристику закономірностей формування попиту та пропозиції на послуги вищої школи в періоди з 1974 р. по 1990 р. і з 1991р. по 2001р.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17230
ISSN: УДК 339.13.017
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.doc2,61 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.