Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/17214
Title: Аналіз екологічної ситуації міста Горлівки
Authors: Сокирка, Сергій Олександрович
Коновальчик, Максим Володимирович
Keywords: висока концентрація "кислих" газів
підвищення солевмісту
запиленість атмосфери
кондуктометричний метод
Issue Date: 15-Apr-2008
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
Citation: Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів/Збірка доповідей VII Міжнародної наукової конференції аспірантів і студентів. Т. 2-Донецьк: ДонНТУ, ДонНУ, 2008- 262 с.
Series/Report no.: УДК;330.15
Abstract: Головное метою є аналіз стану поверхневих вод і снігу та порівняння отриманих результатів з ГДК.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17214
Appears in Collections:Конференції, праці зі студентами кафедри "Екологія і безпека життєдіяльності"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
s8sokyrka.pdf278,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.