Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/16998
Title: ПЕРЕКЛАД НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТЕКСТУ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА
Authors: Єщенко, Тетяна Анатоліївна
Keywords: лінгводидактика
method of studies of language
переклад фахового тексту
переклад письмовий
текст науково-технічний
українська мова професійного спрямування
professional text translation
translation is writing
a text is scientific and technical
Ukrainian of professional direction
Issue Date: 2012
Publisher: ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія, соціологія. – 2012. - №11 (202). - С. 217 - 222
Abstract: У статті висвітлюється досвід викладання української фахової мови у вищій школі та навчання студентів перекладу науково-технічних текстів з російської мови українською мовою. Аналізуються переваги і можливості розвитку вказаної компетентності у студентів. Подаються методичні рекомендації щодо здійснення перекладів текстів різних жанрів наукового стилю.
Description: In the article is lighted experience of teaching of professional Ukrainian at high school and studies of students of translation of scientific and technical texts from Russian by Ukrainian. Advantages and possibilities of development of the indicated competence at students are analyzed. Methodical recommendations in relation to realization of translations of texts of different genres are given
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16998
ISSN: 2077-6780
Appears in Collections:Статті кафедри української і російської мови

Files in This Item:
File SizeFormat 
ПерекладДидактПроблема.pdf174,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.