Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/16099
Title: Експериментально-дорожні дослідження впливу внутрішнього тиску в пневматичних шинах на вибіг автомобіля
Other Titles: Экспериментально-дорожные исследования влияния внутреннего давления в пневматических шинах на выбег автомобиля
Experimental Highway Researches of the Influence of Pneumatic Tire Internal Pressure on the Car Runout Test
Authors: Арефін, Ю.В.
Ларин, О. М.
Ларин, О. O.
Субочев, О.І
Арефин, Ю.В.
Ларин, А. Н.
Ларин, А. А.
Субочев, А.И.
Arefin, Yu.V.
Larin, А.N.
Larin, А.А.
Subochev, O.I.
Keywords: ПНЕВМАТИЧНА ШИНА
ВИБІГ АВТОМОБІЛЯ
ДОРОЖНІ ВИПРОБУВАННЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШИНА
ВЫБЕГ АВТОМОБИЛЯ
ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
PNEUMATIC TIRE
CAR RUNOUT TEST
DRIVING TESTS
Issue Date: 12-Dec-2011
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Арефін Ю.В., Ларин О.М., Ларин О.О., Субочев О.І. Експериментально-дорожні дослідження впливу внутрішнього тиску в пневматичних шинах на вибіг автомобіля / Ю.В.Арефін, О.М.Ларин, О.О. Ларин, О.І.Субочев //Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ «ДонНТУ». – Горлівка, 2011. - №2(13). – С. 88-91
Abstract: Представлено результати дорожніх випробовувань пневматичних шин з дослідження впливу їх експлуатаційних характеристик на вибіг автомобіля. Наведено порівняльний аналіз впливу внутрішнього тиску в пневматичних шинах на вибіг автомобіля. Проаналізовано механізм формування отриманих залежностей.Визначено вплив деформації шини на формування опору коченню в пневматичних шинах, а також на утворення динамічного радіуса колеса легкового автомобіля.Запропоновано схему проведення діагностування технічного стану пневматичних шин за результатами вибігу автомобіля.
Description: The results of driving tests of pneumatic tires on the effect of their performance characteristics on the car runout test are presented. The comparative analysis of the effect of internal pressure in pneumatic tires on the car runout test is given. The mechanism of formation of obtained dependence is analyzed. The influence of the tire deformation on the formation of the tire rolling resistance in pneumatic tires and on dynamical radius of wheel of the car is defined. The scheme for diagnostics of technical state of pneumatic tires is proposed on the base of the car runout tests results.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16099
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Автомобільний транспорт"
№2 (2011-13)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.