Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/15870
Title: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу самостійного вибору внз організація та планування виробництва для студентів всіх форм навчання
Authors: Ганза, Артем Іванович
Issue Date: 2012
Publisher: Видавничий центр КІІ ДВНЗ „ДонНТУ”
Citation: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Організація та планування виробництва" (для студентів спеціальності 6.0507502- «Електромеханіка» денної та заочної форм навчання) / Уклад. А.І. Ганза - Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ,2012.- 23 с.
Abstract: Викладено тематичний зміст дисципліни, загальні правила оформлення контрольної роботи, завдання до контрольної роботи та порядок ії виконання,перелік запитань до семестрового контролю, типові задачі до семестрового контролю. Для студентів, що навчаються за напрямом «Електромеханіка» заочної та денної форм навчання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/15870
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри електромеханіки та автоматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки до срс с нум для типографии.pdf220,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.