Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/15863
Title: Урахування тяжкості дорожньо-транспортних пригод при оцінці потенційної небезпеки перехресть доріг на одному рівні
Other Titles: Учет тяжести дорожно-транспортных происшествий при оценке потенциальной опасности перекрестков дорог на одном уровне
The Account of Weight of Road and Transport Incidents at the Estimation of Potential Danger of Crossroads of Roads at One Level
Authors: Дудніков, Олександр Миколайович
Сніцаренко, Кирило Сергійович
Пелих, Альона Володимирівна
Дудников, Александр Николаевич
Сницаренко, Кирилл Сергеевич
Пелих, Алена Владимировна
Dudnikov, Aleksandr Nikolayevich
Snitsarenko, Kirill Sergeyevich
Pelih, Alena Vladimirovna
Keywords: перехрестя доріг
засіб транспортний
траєкторія руху
характеристики геометричні
пригода дорожньо-транспортна
перекрестки дорог
средство транспортное
траектория движения
характеристики геометрические
происшествие дорожно-транспортное
crossroads of roads
means transport
the trajectory of movement
the characteristic geometrical
incident road and transport
Issue Date: 11-Oct-2011
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Дудніков О.М.Урахування тяжкості дорожньо-транспортних пригод при оцінці потенційної небезпеки перехресть доріг на одному рівні/О.М. Дудніков, К.С. Сніцаренко, А.В. Пелих//Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2011. - № 2(13). – С. 35-46.
Abstract: Розглядається проблема підвищення безпеки руху на перехрестях доріг на одному рівні, яка включає в себе одну з головних задач: врахування тяжкості дорожньо-транспортних пригод при оцінці потенційної небезпеки на відповідних перехрестях. Сформульовані підходи до оцінки тяжкості дорожньо-транспортних пригод на перехрестя доріг на одному рівні. Запропонована методика, яка встановлює зв'язок між кінематичними характеристиками руху транспортних засобів на площі перехрестя та можливою тяжкістю відповідних дорожньо-транспортних пригод.
Description: The problem of increase of traffic safety on crossings of roads at one level which includes one of the main tasks is considered: the account of weight of road and transport incidents at an estimation of potential danger at corresponding crossroads. The formulated approaches to an estimation of weight of road and transport incidents at crossroads of roads at one level. The technique which establishes connection between kinematics characteristics of movement of vehicles on the area of a crossroads and possible weight of corresponding road and transport incidents is offered.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/15863
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Публікації кафедри "Транспортні технології"
№2 (2011-13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дудніков О.М., к.т.н., Сніцаренко К.С., Пелих А.В..pdf809,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.